KAMOL's Guitar LESSONKamol with 11 strings Guitar

ห้องเรียนกีตารคลาสสิก

กีตาร์คลาสสิกจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานที่ถูกต้อง
โดยต้องเริ่มตั้งแต่การจัดวางเครื่องดนตรี ไปจนถึงการดีดและการกดสายกีตาร์
นอกเหนือจากการที่เล่นแต่โน้ตหรือจังหวะที่ถูกต้อง ยังมีเรื่องของการผลิตเสียง
ที่มาจากการดีด และการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองข้างที่จะส่งผลต่อการบรรเลง
เพลงชั้นสูง หากมองข้ามหรือละเลยสิ่งเหล่านี้ไป
อาจจะก่อให้เป็นปัญหาในอนาคต
นักกีตาร์หน้าใหม่จึงควรให้ความสนใจศึกษาให้ถูกต้องตั้งแต่แรก


กีตาร์และ
การตั้งสายกีตาร์
การจัดวางกีตาร์
และท่านั่ง
มือซ้้ายและขวา
การบันทึกและ
อ่านโน้ตดนตรี
การดีดและ
การกดสายกีตาร์
เทคนิคการเล่นกีตาร์
ศัพท์ดนตรี
การเรียนดนตรี
การฝึกซ้อม
LEVEL - 1
LEVEL - 2
LEVEL - 3
LEVEL - 4
LEVEL - 5
LEVEL - 6


กีตาร์และการตั้งสายกีตาร์ เรียนรู้การตั้งสายกีตาร์ให้ได้เสียงมาตรฐาน จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก
สำหรับมือใหม่คงบอกว่ายาก คนที่เล่นมานานแล้วอาจบอกว่าง่าย แต่เชื่อหรือไม่ว่า ผู้เข้าแข่งขันหลายท่านพลาดท่าแพ้เพราะตั้งสายเพี้ยนมานักต่อนักแล้ว
การจัดวางกีตาร์และท่านั่ง การจับวางกีตาร์ให้เหมาะสมกับร่างกาย จะช่วยให้การบรรเลงเลื่อนไหลต่อเนื่อง และทำ้สิ่งที่ยากให้ง่ายขึ้น
อาจจะไม่คุ้นเคยในระยะแรก แต่มีประโยชน์นะครับ
มือซ้้ายและขวา มือซ้ายเคลื่อนไหวได้ดังใจ มือขวาสร้างสรรเสียง ร่วมกันร้อยเรียงเป็นดนตรี
การบันทึกและอ่านโน้ตดนตรี โน้ตดนตรี เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้สื่อสาร อยากเข้าใจดนตรีก็ต้องเรียนรู้โน้ตดนตรีให้ถ่องแท้
การดีดและการกดสายกีตาร์ เรียนรู้รายละเอียดในการกดสายกีตาร์ และวิธีการดีดสายกีตาร์ชนิดต่างๆ
เทคนิคการเล่นกีตาร์ กีตาร์คลาสสิกเป็นศาสตร์ที่มีมายาวนานหลายร้อยปี เทคนิคในการบรรเลงก็มีอยู่มากมาย บางคนเล่นมาหลายปีแต่ก็ยังรู้สึกเล่นไม่ค่อยเพราะ การเรียนรู้อย่างถูกวิธีจะช่วยในการบรรเลงเพลงให้ไพเราะขึ้น
ศัพท์ดนตรี ดนตรีตะวันตก โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิก มีรากฐานเกี่ยวพันกับประเทศต่างๆหลายประเทศ ศัพท์ดนตรีมักจะมาจากภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝั่งเศส อิตาลี และ สเปน
แต่ก็มีอีกหลายภาษาที่เข้ามาในปัจจุบัน
การเรียนดนตรี ดนตรีเป็นศาสตร์ที่มีให้เรียนรู้ จนถึงระดับ มหาวิทยาลัย
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น อยู่ที่ใครจะไขว่คว้า
หาที่เรียน เพราะความรู้มีอยู่ในหลายที่
การฝึกซ้อม ดนตรีต้องการมากที่สุดคือเวลาฝึกซ้อม เป็นวิชาที่ต้องอาศัยการทำงานด้วยตนเองเป็นหลัก
แต่การจัดการฝึกซ้อมที่ดี ทำให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากกว่าฝึกซ้อมแบบไร้ค่า
   
   
   
   
   
   

BACK

<< Previous
Next >>

THAI HOME