แวะเยี่ยมห้องเรียนกีตาร์

ห้องสมุดดนตรี


HOME

หลักสูตรการเรียนกีตาร์คลาสสิก BGSLEVEL 1 (ชั้นต้น)
หลักสูตรพื้นฐาน - กีตาร์คลาสสิก Grade 1 - Grade
2 - Grade 3
ระยะเวลาเรียนโดยประมาณ 1 ปี
เรียนเดี่ยว(PRIVATE) 1 คน ต่อ ชั่วโมง
สนใจติดต่อ โทรฯ 081-640-4006LEVEL 2 (ชั้นกลาง)
หลักสูตรกีตาร์คลาสสิก Grade
4 - Grade 5 - Grade 6
ระยะเวลาเรียนโดยประมาณ 1 ปีครึ่ง
เรียนเดี่ยว(PRIVATE) 1 คน ต่อ ชั่วโมง
สนใจติดต่อ โทรฯ 081-640-4006


LEVEL 3 (ชั้นสูง)
หลักสูตรกีตาร์คลาสสิก Grade 7 - Grade 8
ระยะเวลาเรียนโดยประมาณ 1 ปีครึ่ง
เรียนเดี่ยว(PRIVATE) 1 คน ต่อ ชั่วโมง
สนใจติดต่อ โทรฯ 081-640-4006หลักสูตรพิเศษ (ต้องผ่านการทดสอบ)
Special Course 4 A
หลักสูตรการแสดงดนตรี(เพื่อเป็นนักแสดงคอนเสิร์ต)
ระยะเวลาเรียนโดยประมาณ 2 ปี
เรียนเดี่ยว(PRIVATE) 1 คน ต่อ ชั่วโมง
สนใจติดต่อ โทรฯ 081-640-4006


Special Course 4 B
หลักสูตรการสอนกีตาร์คลาสสิก(เพื่อเป็นครู)
ระยะเวลาเรียนโดยประมาณ 2 ปี
เรียนเดี่ยว(PRIVATE) 1 คน ต่อ ชั่วโมง
สนใจติดต่อ โทรฯ 081-640-4006


Special Course 5 (ทฤษฎีดนตรีสากล)
หลักสูตรเรียบเรียงบทเพลงสำหรับกีตาร์คลาสสิก
ระยะเวลาเรียนโดยประมาณ1 ปี
เรียนเดี่ยว(PRIVATE) 1 คน ต่อ ชั่วโมง
สนใจติดต่อ โทรฯ 081-640-4006 

THAI HOME