ห้องสมุดดนตรีหลักสูตรการเรียนกีตาร์คลาสสิก BGS(LEVEL-5)


หลักสูตรการสอนดนตรี
ทฤษฎีดนตรีและประวัติกีตาร์


มุ่งเน้นการเรียนการสอนเทตนิคการบรรเลง จิตวิทยาการสอนกีตาร์คลาสสิก
ทฤษฎีดนตรีสากล
ประวัติศาสตร์กีตาร์คลาสสิก
การศึกษาลักษณะเด่นของยุคสมัยของดนตรีต่างๆ
ประวัติและผลงานของนักกีตาร์และผู้ประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกีตาร์คลาสสิก

<< Previous

THAI HOME