Thailand Classical Guitar Society

บ้านนักกีตาร์คลาสสิกไทย

k801

กมล อัจฉริยะศาสตร์  
KAMOL ACHARIYASART

Tel : 08 - 1640 4006
E - Mail Address
< kamol_bgs@yahoo.com >
ผู้ก่อตั้ง และ ผู้อำนวยการ
THE  BANGKOK  GUITAR  SOCIETY

กมล อัจฉริยะศาสตร์
เริ่มต้นเล่นกีตาร์ที่เป็นเครื่องดนตรีที่หาได้ง่ายและพื้นๆตั้งแต่วัยมัธยมต้น
จนกระทั่งได้ยินเสียงกีตาร์คลาสสิก จึงหันมาให้ความสนใจและศึกษาอย่างจริง
ศึกษาการเล่นกีตาร์คลาสสิกพื้นฐานกับอาจารย์เสถียร เสียงสืบชาติ อยู่ประมาณ 1 ปี
ก่อนที่จะศึกษาด้วยตนเองโดยการสั่งหนังสือตำรามาจากต่างประเทศ
แต่ก็วนเวียนไปมาหาเส้นทางไม่ค่อยพบและไม่แน่ใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้
ต่อมาได้พบกับ อ.กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งท่านอยากให้สอบกับ สถาบันดนตรี
TRINITY COLLEGE OF MUSIC (LONDON) เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับนักกีตาร์คลาสสิกไทยต่อไป
จึงนับว่าเป็นนักกีตาร์รุ่นแรกๆที่เข้าสอบกับสถาบันนี้ และเริ่มต้นสอนกีตาร์อย่างจริงจังที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519
ก่อนที่จะได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ( ประสานมิตร ) ระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 23-525
่ต่อมาต้องมารับตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สาขาสุขุมวิท
แต่ก็ยังคงศึกษากีตาร์คลาสสิกเพิ่มเติมมากขึ้น
ทั้งจากนักกีตาร์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านที่เข้ามาแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทย
และยังเดินทางไปศึกษาและดูงานเพิ่มเติมในต่างประเทศทั้งในยุโรป ออสเตรเลีย รวมทั้งในเอเชียด้วย
หลังจากดูงานในหลายประเทศ ทำให้เกิดความคิดที่จะพัฒนาวงการกีตาร์คลาสสิกของไทยให้ดีขึ้น
จึงออกมาตั้ง ชมรมกีตาร์กรุงเทพ หรือ 71 Guitar Studio ขึ้น โดยอาศัยห้องทำงานเล็กๆเพียงห้องเดียว
ของโรงเรียนดนตรีบ้านเพลง ที่ตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของถนนสายสุขุมวิท71
จากนั้นก็เรื่มให้ความรู้กับนักกีตาร์ไทยมากขึ้นจนต้องขยายออกมาเป็น
Bangkok Guitar Society และย้ายมาอยู่ที่ซอยปรีดีพนมยงค์16 ซึ่งก็ยังตั้งอยู่ที่สุขุมวิท71 เช่นเดิม
ระหว่างนี้ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชา Guitar Performance ให้กับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2542
และ สอนวิชาคลาสสิคกีตาร์ ณ. ภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเล่นกีตาร์คลาสสิกของไทย และต้องการที่จะส่งเสริมให้คนไทยที่สนใจ
ในกีตาร์ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้อย่างถูกต้องมากขึ้น จึงเปิดชั้นเรียนเพื่อสอนกีตาร์คลาสสิก
และยังจึงได้จัดตั้งห้องสมุดกีตารฺคลาสสิกขึ้น ภายในห้องสมุดกีตาร์นี้ได้รวบรวมหนังสือ ตำรา
โน้ตเพลง CD , VCD, DVD สื่อการศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกีตาร์คลาสสิกไว้มามาย เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษาเพิ่มเติม และยังจัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตกีตาร์ให้ผู้ที่สนใจได้ชม
และยังเป็นการส่งเสริมให้นักกีตาร์ไทย ได้มีโอกาสแสดงเพื่อสร้าสมประสบการณ์ให้มากขึ้น


ปัจจุบัน กมล อัจฉริยะศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง
เป็นผู้ก่อตั้ง และ ที่ปรึกษาอาวุโส Bangkok Guitar Society

และ ผู้ก่อตั้ง Thailand Classical Guitar Society


KAMOL
AND ALMA GUITAR
KAMOL
AND RANGSON's GUITARKAMOL
AND IMAI GUITARKamol Achariyasart
Founder of the Bangkok Guitar Society
& Thailand Classical Guitar Society

Born in 1955, LL.B. graduated from Ramkhamhaeng University, Mr. Kamol has devoted himself to the world of guitar music instead of spending more time on his major of study.
He always tries to practise and improve his knowledge and skill as a classical guitarist.
He started to learn classical guitar with Mr. Satien Sangsuebchart for one year
before continuing for self study.
After the period of serious practice, he could pass Examination of the first group of Trinity College of Music and was recognized as the first group of Thai classical guitarists
who participated in the Trinity College of Music examination. He also spent his time for touring in European Countries where the origin of classical guitar was established and developed.
Thus, this improved his understanding in classical guitar and strengthen his experience.
In 1976, he started his work at Siam Kolkarn Music School in teaching the new generation of
Thai classical guitarist with fast career advancement. He was also invited to be a special teacher
or lecturer in classical guitar subject at the faculty of music,Srinakarinwiroj University during 1982 - 1984 and Mahidol University in 1999 for graduate student and Chulalongkorn University in 2001
With the desire to upgrade the standard of Thai classical guitar and promoted all concerned activities without the concentration on profit making, Mr. Kamol and his team are determined to devote and utilize his skills and experiences for the progress and development of classical guitar in Thailand