KAMOL
Guitar Library
 
   E mail : kamol_bgs@yahoo.com

 

 
บ้านนักกีตาร์
 

 
 
KAMOL Guitar Library
ห้องสมุดกีตาร์คลาสสิกห้องสมุดกีตาร์คลาสสิก จัดตั้งโดย กมล อัจฉริยะศาสตร์ เพื่อให้เป๋นแหล่งค้นคว้าโดยรวบรวมสื่อการศึกษาเกี่ยวกับ โน้ตเพลงกีตาร์คลาสสิก แผ่นบันทึกเสียง(Audio CD) มากกว่า 500 แผ่น สื่อการศึกษา VCD และ DVD มากกว่า 30 แผ่น ที่บันทึกการแสดงกีตาร์ และ การสอน ของนักกีตาร์ที่มีชื่อเสียงของโลกกีตาร์ รวมทั้ง หนังสือ ตำราการเรียนกีตาร์ และ ประวัติกีตาร์คลาสสิก

โดยการเปิดรับสมัครสมาชิกห้องสมุด

สนใจ ติดต่อเป็นสมาชิกที่ อ.กมล อัจฉริยะศาสตร์

โทรฯ 08-1640-4006


 

 

หัวข้อค้นหา