tlogo  

 

บ้านของนักกีตาร์คลาสสิกไทย

  || HOME || E mail : kamol_bgs@yahoo.com
   
 
Thailand Classical Guitar Society

3rd Bangkok International Guitar Festival 2008

8th THAILAND INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL 2008

Thailand Classical Guitar Society
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1999 โดย กมล อัจฉริยะศาสตร์ โดยใช้ชื่อในครั้งแรกว่า ย่าโมกีตาร์โซไซตี้
เพื่อเป็นเกียรติ์แกท้าวสุรนารี(ย่าโม) วีรสตรีเมืองนครราชสีมา แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ Thailand Classical Guitar Society เพราะมีโครงการที่จะขยายเครือข่ายไปยังจังหวัดอื่นๆทั่วไทย
โดยปัจจุบันมีเครือข่ายและครูทีี่มีคุณภาพในหลายจังหวัด ที่จะช่วยกันส่งเสริมความรู้และพัฒนา
นักกีตาร์ไทยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดได้้มีโอกาสศึกษาทัดเทียมกันทั้งประเทศ

Thailand Classical Guitar Society เป็นองค์กรแห่งที่สองที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1999
หลังจากที่ กมล อัจฉริยะศาสตร์ ได้ก่อตั้ง Bangkok Guitar Society ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1993
โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะเปิดศูนย์กลางขึ้นที่ นครราชสีมา(โคราช) อีกแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและเป็นศูนย์กีตาร์คลาสสิกแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มีการรวบรวมความรู้และโสตทัศนศึกษามากมาย 
         
Website counter